Axel AXELSON
1854–1892, Sweden

Name Carl, Axel, Hampus AXELSON
Birth 1854, Sweden
Died 1892, Sweden

Axel Axelson studerade vid Konstakademien. Han målade i olja och akvarell ofta orientaliskt betonade arkitekturmotiv, särskilt från Tunis, men också vyer från Venedig, som finns i Nationalmuseum i Stockholm.