Axel EBBE

1868–1941, Sweden

Name Axel EBBE
Birth 1868, Sweden
Died 1941, Sweden

Axel Ebbe studied painting for Fred Krebs, and the sculpture of the Norwegian-Danish sculptor Stephan Sinding. He undertook study tours to Berlin, Vienna, Paris and London. His work is commonly found in public places in Skåne, Sweden. He was also an illustrator and writer. After his death in 1941 donated his works to the city of Trelleborg, Sweden. In 1935, opened an art gallery for his sculptures, it is currently operated by the municipality of Trelleborg, Sweden.

Source: Art Signature Dictionary

Axel Ebbe studerade måleri för Fredrik Krebs och i skulptur för norsk-danske skulptören Stephan Sinding. Han företog studieresor till Berlin, Wien, Paris och London. Hans verk är vanligt förekommande på offentliga platser i Skåne. Han var även illustratör och diktare. Efter hans död 1941 donerades hans verk till staden Trelleborg. År 1935 öppnades en konsthall avsedd för hans skulpturer, den drivs idag av Trelleborgs kommun.

Source: Art Signature Dictionary

En Har Vel Rå å Betala Böderna by Axel EBBE

En Har Vel Rå å Betala Böderna

Price SEK 20,000 (€2,160)
Estimated SEK 5,000–6,000
Harmoni I Hushåled by Axel EBBE

Harmoni I Hushåled

Price SEK 22,000 (€2,428)
Estimated SEK 20,000–25,000
Harmoni I Hushåled by Axel EBBE

Harmoni I Hushåled

Price SEK 20,825 (€2,342) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 10,000–12,000
Familj by Axel EBBE

Familj

Price SEK 6,000 (€693)
Estimated SEK 10,000
Le Feu Sacre Den Heliga Lågan by Axel EBBE

Le Feu Sacre Den Heliga Lågan

Price SEK 21,500 (€2,483)
Estimated SEK 15,000
Simhopperskan by Axel EBBE

Simhopperskan

Price SEK 5,500 (€605)
Estimated SEK 6,000–8,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy