Axel FAHLCRANTZ
1851–1925, Sweden

Also known as: AF, AFZ

Name Axel, Erik Valerius FAHLCRANTZ
Birth 1851, 5/9, Sweden
Died 1925, 14/11, Sweden

Axel Fahlcrantz var brorson till Axel Magnus Fahlcrantz. Studerade vid Konstakademien, först skulptur, sedan landskapsmåleri med P. Holm och Perséus som lärare.
Han målade landskap, ofta med vatten och oväder, dimma, skymning och månsken.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.