Axel FRIDELL
1894–1935, Sweden

Also known as: AF

Name Axel FRIDELL
Birth 1894, Sweden
Died 1935

Axel Fridell studied at the Art School and in France, Italy and England. He is best known for his very skillful dry point engravings. The motives are often self-portraits, interiors with figures and landscapes depicting the Stockholm area or Falun. He also painted in oil.

Axel Fridell studerade på Konsthögskolan och i Frankrike, Italien och England. Han är främst känd för sina mycket skickligt utförda torrnålsgravyrer. Motiven är ofta självporträtt, interiörer med figurer samt landskap med motiv från Stockholmstrakten eller Falun. Han målade även i olja.


1913
Elev vid Carl Wilhelmsons målarskola, Stockholm.
1913-1916
Elev vid Konstakademien.
1914
Resa till Köpenhamn.
1917
Speciellt inbjuden till Konstakademiens elevutställning.
1918
Resor till Danmark och Norge.
1921
Resor till Tyskland, Italien och Österrike.
1922
I Falun hela året.
1923
Halvårslång vistelse i Paris. Därefter till Falun.
1925
Åter till Stockholm.
1926-1927
Nästan ettårig vistelse i London.
1927
Gift med Ingrid Starck (till 1933).
1928
Resa till Paris och Zürich.
1928-1929
Halvårslång vistelse i London och Sussex.
1930
Resa till Frankrike och Holland.
Separatutställning på Bukowskis Konsthandel, Stockholm.
1933-1934
Resor till London och Paris.