Axel KARGEL
1896–1971, Sweden

Also known as: Karlson

Name Axel, Theodor KARGEL
Birth 1896, Sweden
Died 1971, Sweden

Axel Kargel (född Karlson) var autodidakt, han målade figurmotiv och landskap, ofta från Öland, gatumotiv från Bornholm och stilleben. Han utvecklades mot ett starkt förenklat måleri i lysande kolorit. Han vistades i Paris 1932-1933. Under sin stockholmsperiod hade han kontakt med Klarabohemerna, där poeten Nils Ferlin och författaren Ivar-Lo Johansson ingick. Dessa och åtskilliga andra konstutövare blev trogna gäster hos paret Kargel på Borgholm.

Utställningar:
Debututställning i Stockholm 1932, på Gallerie Moderne 1944. Sitt definitiva genombrott fick han efter utställningen på Galerie Acté 1948 och separatutställningen hos Gummessons 1951.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, samt, Ölands museum i Himmelsberga och Kalmar Konstmuseum.

Source: Internet