Axel LINDMAN
1848–1930, Sweden

Also known as: AL, ALN, AXLN

Name Knut, Axel, LINDMAN
Birth 1848, 20/12, Sweden
Died 1930, 22/9, Sweden

Axel Lindman studerade vid Konstakademien och därefter i Frankrike och Italien. Han var bosatt i Frankrike under en period men år 1883 återvände han till Stockholm. Ledarmot av Konstakademien och deltog i Opponenternas och några av Konstnärsförbundets tidiga utställningar. Hans måleri visar en stark Fransk prägel. Byar med solbelysta gator och gråvita murar. Stockholm hamn- och vatteninlopp samt strandpartier och motiv från Gotland.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, G. K. M.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.