Axel SJÖBERG

Axel SJÖBERG
1866–1950, Sweden

Name Johan, Axel SJÖBERG
Birth 1866, 6/11, Sweden
Died 1950, 5/10, Sweden

Axel Sjöberg studied at the Technical School, at the Arts Academy and the Academy etching school in Sweden. He was a talented artist. He painted motifs from the Stockholm archipelago and the sea. Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Malmö Museum, Statens Museum for Kunst in Copenhagen, Prince Eugen Waldemarsudde, Värmland\'s Museum and the Royal Library in Stockholm.

Axel Sjöberg studerade vid Tekniska skolans afton- och söndagskurser, senare även vid Konstakademien och akademiens etsningsskola för A. Tallberg. Han var en driven tecknare och kontakten med Konstnärsförbundet, Karl Nordström, Bruno Liljefors, Carl Larsson, fick honom att stanna hemma och måla, söka motiv i Sverige och det fann han utanför Nämndö på Långskär. Han målade sina känslor inför naturmotivet från Stockholms skärgård och havsbandet, som rena strandbilder utan figurer eller med fiskare och fåglar.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Statens Museum för Kunst i Köpenhamn, Prins Eugens Waldemarsudde, Värmlands museum och Kungliga Biblioteket i Stockholm.