By using our service you accept the use of cookies.

Bengt FRANSSON

1935, Sweden

Name Bengt FRANSSON
Birth 1935, Sweden

Bent Fransson är autodidakt. Han har företagit studieresor till bl.a. Frankrike m.fl. länder i Europa. Målar fint stämda gatumotiv samt landskap från Skåne och Skagen.

Representerad:
Statens Konstråd, Westerås sjukhus, Stockholms Läns Landsting, Procordia, HSB, Scandia Konsult, Swedish Match samt flera privata och offentliga samlingar.

Source: Internet

Disig Dag Vid Havet by Bengt FRANSSON

Disig Dag Vid Havet

Price SEK 3,400 (€394)
Estimated SEK 3,000
Flanörer I Stan by Bengt FRANSSON

Flanörer I Stan

Price SEK 3,500 (€391)
Estimated SEK 3,000
Parisgata by Bengt FRANSSON

Parisgata

Price SEK 2,700 (€291)
Estimated SEK 3,000
Ljuset Vid Havet by Bengt FRANSSON

Ljuset Vid Havet

Price SEK 1,500 (€150)
Estimated SEK 1,000
Varm Dag by Bengt FRANSSON

Varm Dag (1985)

Price SEK 4,000 (€399)
Estimated SEK 3,000
Flanörer I Stan by Bengt FRANSSON

Flanörer I Stan

Price SEK 4,000 (€393)
Estimated SEK 3,000
Kvällsflanörer Istaden by Bengt FRANSSON

Kvällsflanörer Istaden

Price SEK 3,000 (€295)
Estimated SEK 3,000
Vy Mot Katarina by Bengt FRANSSON

Vy Mot Katarina

Price SEK 8,000 (€785)
Estimated SEK 6,000–8,000
Dam Med Röd Hatt by Bengt FRANSSON

Dam Med Röd Hatt

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 3,000