Bengt FRANSSON
1935, Sweden

Name Bengt FRANSSON
Birth 1935, Sweden

Bent Fransson är autodidakt. Han har företagit studieresor till bl.a. Frankrike m.fl. länder i Europa. Målar fint stämda gatumotiv samt landskap från Skåne och Skagen.

Representerad:
Statens Konstråd, Westerås sjukhus, Stockholms Läns Landsting, Procordia, HSB, Scandia Konsult, Swedish Match samt flera privata och offentliga samlingar.

Source: Internet