Bengt LANDIN
1933, Sweden

Name Bengt, Olof, LANDIN
Birth 1933, Sweden

Bengt Landin studied at the College of Art, Art in Stockholm in graphic art with J von Konow as a teacher. The motifs depict human social situations, partly realistic, but also surreal.

Source: Art Signature Dictionary

Bengt Landin studerade vid Konstfackskolan, Konstakademin i Stockholm i grafisk konst med Harald Sellberg och Jurgen von Konow som lärare. Motiven skildrar människans sociala situationer, delvis realistiska men också surrealistiska.

Utställningar:
Som medlem i IX-gruppen har han deltagit i utställningar över praktiskt taget hela världen. Dessutom mängder av egna utställningar både i Sverige och utomlands.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, H.M. Konung Gustav VI Adolfs samling, museum i Sundsvall, Falun, Västerås, New York, Leningrad, Dresden. Museum of modern art i New York, Kopparstickskabinettet i Dresden, Erimitaget i Leningrad samt, Malmö, Västerås, Eskilstuna, samt Helsingfors.

Source: Art Signature Dictionary