Berndt WENNSTRÖM

Berndt WENNSTRÖM
1945, Sweden

Also known as: BW

Name Berndt WENNSTRÖM
Birth 1945, Sweden

BERNDT WENNSTRÖM f.1945 i Stockholm

Utbildning
Konstfack 1965-69.
Staffan Hallströms elevateljé 1969-71.

Separatutställningar
Galleri Prisma I , Sthlm, 1971, 1974.
Kiruna stadshus, 1981.
Galleri Heland, Sthlm 1982.
Galleri Versalen, Sundsvall 1983,1990.
Galleri Aveny, Göteborg 1985.
Galleri Viktoria, Halmstad 1988, 1992.
tockholm Art Fair,1989,-91,-93,-98, 04
Aguélimuseet, Sala 1989.
Galerie Aix, Sthlm 1990.
Galleri Axlund, Sthlm 1993, 1996.
Galleri 33, Göteborg 1995.
Galleri S , Östersund 1997.
Konstnärshuset, Sthlm, 1999
Höganäs Konstmuseum, 2000.
Galleri Astley, Uttersberg, 2001.
Wärdshuset Lasse Maja i regi av Södra Galleriet 2002
Pelles Lusthus, Nyköping 2004
Galleri Sander, Linköping 2005
M.fl.

Representerad
Norrköpings Museum
Sundsvalls Museum
Västerås Museum
Sveriges Riksdag
Statens konstråd

Source: www.konstochfolk.se http://www.berndtwennstrom.se/