Bertil DAMM
1887–1942, Sweden

Also known as: BD

Name Bertil DAMM
Birth 1887, Sweden
Died 1942

Bertil Damm föds på Stynsbergs gård i Uppsala län och väljer att studera i Stockholm. Hans konst genomgår flera faser innan han finner sin stil med bilduppbyggnader, som var prismatiska och fläckartade, som hos Cézanne. Redan i sina ungdomsarbeten visar Bertil Damm sig vara en betydande porträttmålare, med en förmåga att individualisera karaktärer. Han vistas i Spanien 1916-1919 och i Italien vid 20-talets början. Bertil Damm var en sommarmålare par préférence och hans palett utstrålar solvärma färger. På 1920-talet tillhör Damm konstnärsgruppen Optimisterna, en svensk konstnärsgrupp med tidiga modernister. Han utnämns till professor vid Konstakademien kort före sin död 1942.

Representerad:
Moderna Muséet, Thielska galleriet, och Gripsholms porträttsamling.

Source: www.bukowskis.com