Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON
1949, Sweden

Name Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON
Birth 1949, Sweden
Lived & Active In Stockholm, Sweden

Björn (Dawid) Dawidsson

selected one-man exhibitions:

1972 Liljevalchs Konsthall, Stockholm, Sweden

1973 Västerbottens Museum, Umeå, Sweden

1978 Fotograficentrum (med Håkan Lind), Stockholm *

1980 Galleri Camera Obscura, Stockholm *

1982 Malmö Konsthall, Malmö, Sweden *
Galleri Camera Obscura, Stockholm *

1983 Fotografiska Museet, Stockholm *

1984 Galleri BarBar, Stockholm *

1985 Upplands Konstmuseum, Uppsala, Sweden

1986 Galleri Nordenhake, Malmö
Galleri Olsson, Stockholm
Centre Culturel Suédois, Paris, France

1987 Galleri Nemo, Kiel, Germany *
Galleri Finnfoto, Helsinki, Finland

1989 Galleri Wallner, Malmö
Malmö Konsthall, Malmö *
Galerie Le Lieu, Lorient, France *
Thielska Galleriet, Stockholm *

1990 Galleri Riis, Oslo, Norway

1991 Lido, Stockholm
Galleri Nordanstad-Skarstedt, Stockholm
Fotografiska Museet, Stockholm *

1992 Pieni Agora, Helsinki, Finland
Galleri Wallner, Malmö
Bildmuseet, Umeå, Sweden *
Mölndals Konsthall, Mölndal, Sweden *

1993 Folkwang Museum, Essen, Germany
Galleri Nemo, Kiel, Germany

1994 Upplandsmuseet, Uppsala
Encontros da Imagem, Braga, Portugal *
Söderhamns Konsthall, Söderhamn, Sweden
Galleri Krister Fahl, Stockholm**

1995 Galleri Riis, Oslo, Norway
Galleri UP, Stockholm
Fotomässan, Göteborg, Sweden *

1996 Galleri ZEBRA, Kari, Finland
Galleri Krister Fahl, Stockholm

1997 Karlshamns Konsthall, Sweden

1998 Galleri Annexet, Malmö
Galleri UP, Stockholm
Galleri Krister Fahl, Stockholm

1999 Galerie 213, Paris *

2000 Galleri Riis, Oslo
Life Gallery, Stockholm

2001 Stockholm Art Fair
Lydmar Hotell, Stockholm
The Pentagram Gallery, London, England
Galerie Priska Pasquer, Köln, Germany

2002 Fredriksdals museum, Helsingborg
Centre Culturel Suédois, Paris

2003 Eyubi, Stockholm

2004 Galleri Skarstedt, Stockholm

*/ Book or catalogue published.
**/ This was the first artexhibition ever to be shown on INTERNET in Sweden.

Source: http://www.dawid.nu/

Björn Dawidsson "Dawid" biografi:

Björn Dawidsson "Dawid" är en av Sveriges främsta fotografer och var en av de första som arbetade med konceptuellt fotografi. Han slog igenom 1983 med utställningen Rost på Fotografiska museet. I sina arbeten tänjer han på gränserna för vad som betraktas som ett fotografi. Hans bilder innehar vid första anblick enbart starka skönhetsvärden, men vid närmare betraktelse av de avbildade tingen, som framträder i all sin vardaglighet, tycks föremålen öppna sig på nytt. Bilderna genomgår en slags metamorfos och får betydelser utöver de rent betecknade.

Source: www.bukowskis.com

Untitled by Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON

Untitled (2002)

Price SEK 850 (€90) Not sold, incl. buyer's premium
Estimated SEK 4,000
#76a by Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON

#76a (1982)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 5,700
Martell by Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON

Martell (1998)

Price SEK 8,200 (€947)
Estimated SEK 10,000
9296 by Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON

9296 (1988)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 5,000
Skåne by Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON

Skåne (1986)

Price SEK 8,000 (€893)
Estimated SEK 12,000–15,000
Chemigram #10103 by Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON

Chemigram #10103 (2002)

Price SEK 12,000 (€1,340)
Estimated SEK 20,000–25,000
New York by Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON

New York (1983)

Price SEK 26,000 (€2,903)
Estimated SEK 18,000–20,000
#1255 - Ur Serien

#1255 - Ur Serien "p" (1983)

Price SEK 11,000 (€1,228)
Estimated SEK 15,000–20,000
#1095 - Ur Serien Rost by Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON

#1095 - Ur Serien Rost (1983)

Price SEK 14,000 (€1,563)
Estimated SEK 20,000–25,000
9578 by Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON

9578 (1989)

Price SEK 16,000 (€1,664)
Estimated SEK 8,000–10,000
517, Ur Serien Rost 1981 by Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON

517, Ur Serien Rost 1981 (1981)

Price SEK 42,000 (€4,368)
Estimated SEK 15,000–20,000
9195 by Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON

9195 (1987)

Price SEK 17,000 (€1,626)
Estimated SEK 15,000–20,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy