Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON
1949, Sweden

Name Björn ‘Dawid’ DAWIDSSON
Birth 1949, Sweden
Lived & Active In Stockholm, Sweden

Björn (Dawid) Dawidsson

selected one-man exhibitions:

1972 Liljevalchs Konsthall, Stockholm, Sweden

1973 Västerbottens Museum, Umeå, Sweden

1978 Fotograficentrum (med Håkan Lind), Stockholm *

1980 Galleri Camera Obscura, Stockholm *

1982 Malmö Konsthall, Malmö, Sweden *
Galleri Camera Obscura, Stockholm *

1983 Fotografiska Museet, Stockholm *

1984 Galleri BarBar, Stockholm *

1985 Upplands Konstmuseum, Uppsala, Sweden

1986 Galleri Nordenhake, Malmö
Galleri Olsson, Stockholm
Centre Culturel Suédois, Paris, France

1987 Galleri Nemo, Kiel, Germany *
Galleri Finnfoto, Helsinki, Finland

1989 Galleri Wallner, Malmö
Malmö Konsthall, Malmö *
Galerie Le Lieu, Lorient, France *
Thielska Galleriet, Stockholm *

1990 Galleri Riis, Oslo, Norway

1991 Lido, Stockholm
Galleri Nordanstad-Skarstedt, Stockholm
Fotografiska Museet, Stockholm *

1992 Pieni Agora, Helsinki, Finland
Galleri Wallner, Malmö
Bildmuseet, Umeå, Sweden *
Mölndals Konsthall, Mölndal, Sweden *

1993 Folkwang Museum, Essen, Germany
Galleri Nemo, Kiel, Germany

1994 Upplandsmuseet, Uppsala
Encontros da Imagem, Braga, Portugal *
Söderhamns Konsthall, Söderhamn, Sweden
Galleri Krister Fahl, Stockholm**

1995 Galleri Riis, Oslo, Norway
Galleri UP, Stockholm
Fotomässan, Göteborg, Sweden *

1996 Galleri ZEBRA, Kari, Finland
Galleri Krister Fahl, Stockholm

1997 Karlshamns Konsthall, Sweden

1998 Galleri Annexet, Malmö
Galleri UP, Stockholm
Galleri Krister Fahl, Stockholm

1999 Galerie 213, Paris *

2000 Galleri Riis, Oslo
Life Gallery, Stockholm

2001 Stockholm Art Fair
Lydmar Hotell, Stockholm
The Pentagram Gallery, London, England
Galerie Priska Pasquer, Köln, Germany

2002 Fredriksdals museum, Helsingborg
Centre Culturel Suédois, Paris

2003 Eyubi, Stockholm

2004 Galleri Skarstedt, Stockholm

*/ Book or catalogue published.
**/ This was the first artexhibition ever to be shown on INTERNET in Sweden.

Source: http://www.dawid.nu/

Björn Dawidsson "Dawid" biografi:

Björn Dawidsson "Dawid" är en av Sveriges främsta fotografer och var en av de första som arbetade med konceptuellt fotografi. Han slog igenom 1983 med utställningen Rost på Fotografiska museet. I sina arbeten tänjer han på gränserna för vad som betraktas som ett fotografi. Hans bilder innehar vid första anblick enbart starka skönhetsvärden, men vid närmare betraktelse av de avbildade tingen, som framträder i all sin vardaglighet, tycks föremålen öppna sig på nytt. Bilderna genomgår en slags metamorfos och får betydelser utöver de rent betecknade.

Source: www.bukowskis.com