Brita NORDENCREUTZ
1899–1982, Sweden

Also known as: BN, BNZ

Name Brita, Elisabet Catarina NORDENCREUTZ
Birth 1899, Sweden
Died 1982

Brita Nordencreutz studerade vid Carl Wilhelmsons målarskola i Stockholm, Vid André Lhotes målarskola i Paris, samt vid Hoffmans målarskola i München.
Hon företog studieresor till Frankrike,
Italien samt till Jugoslavien och Tyskland.