Bruno KARLSSON
1927, Sweden

Name Bruno KARLSSON
Birth 1927, Sweden

Bruno Karlsson studerade vid Konstfackskolan och vid Teckningslärarinstitutet. Han målar oftast i olja men arbetar även i akvareller och grafik. Motiven är ofta från norra sverige men också från Stockholm.

Utställningar:
Norge, Finland, Polen, Österrike, Frankrike, England, USA och i Sverige.

Fjällgatan by Bruno KARLSSON

Fjällgatan (-74)

Price SEK 2,200 (€245)
Estimated SEK 2,500
Södermotiv by Bruno KARLSSON

Södermotiv

Price SEK 300 (€27)
Estimated SEK 300
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy