Bruno KARLSSON
1927, Sweden

Name Bruno KARLSSON
Birth 1927, Sweden

Bruno Karlsson studerade vid Konstfackskolan och vid Teckningslärarinstitutet. Han målar oftast i olja men arbetar även i akvareller och grafik. Motiven är ofta från norra sverige men också från Stockholm.

Utställningar:
Norge, Finland, Polen, Österrike, Frankrike, England, USA och i Sverige.