Carl Fredrik KIÖRBOE
1799–1876, Denmark/France/Sweden

Also known as: FK

Name Carl Fredrik KIÖRBOE
Birth 1799, 1/6, Denmark
Died 1876, France
Lived & Active In Sweden

Charles Frederick Kiörboe studied commerce doctrine in Germany and Holland. He moved to Sweden and began drawing animals and switched entirely to art. Drew and painted horses, dogs, deer, foxes. 1840 he moved to Paris where he remained living the rest of his life. His animal paintings are characterized by the nature and carefully executed. He was appointed to the Swedish court painter and member of the Swedish Royal Academy of Art. Represented: National Museum in Sweden.

Source: Art Signature Dictionary

Carl Fredrik Kiörboe studerade handelslära i Tyskland och Holland. Han flyttade till Sverige och blev Löjtnant vid Jämtlands hästjägarskvadron. Började på egen hand teckna djur och övergick så småningom helt åt konsten. Tecknade och målade hästar, hundar, hjortar, rävar. 1840 flyttade han till Paris där han förblev boende resten av sitt liv. Hans djurtavlor utmärks av karaktär, rask penselföring och säker teckning. Han blev utnämnd till svensk hovmålare och ledamot av Svenska Konstakademien.

Representerad: Nationalmuseum.

Source: Art Signature Dictionary