Carl Fredrik REUTERSWÄRD
1934, Sweden

Also known as: CFR

Name Carl Fredrik REUTERSWÄRD
Birth 1934, Sweden

Carl Fredrik Reuterswärd studerade för Fernand Léger i Paris 1951. 1952 till 1955 läste han vid konsthögskolan i Stockholm. Han blev professor i målning vid Kungliga Konsthögskolan åren 1965 - 1969. Hösten 1974 tillträdde han en gästprofessur vid Minneapolis konsthögskola i USA. Bor och arbetar i Lausanne, Schweiz.
Reuterswärd har skapat den revolver med pipknut (Non violence) som finns utanför Förenta Nationernas högkvarter i New York. Samma konstverk finns nu bl.a. i Berlin, på Sergelgatan i Stockholm, vid korsningen Kungsportsavenyn/Engelbrektsgatan i Göteborg, vid Skeppsbron i Malmö och vid järnvägsstationen utanför Täby Centrum.

Source: http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Fredrik_Reuterswärd