Carl Gustaf HELLQVIST
1851–1890, Sweden/Germany

Also known as: CGH

Name Carl Gustaf HELLQVIST
Birth 1851, Sweden
Died 1890, Germany

Carl Gustaf Hellqvist studied at the Art Academy and in Paris, for von Piloty in Munich. In 1878 he proposed through his painting\"Peder Sunnanväders och mäster Knuts skymfliga intåg i Stockholm\". He was appointed professor at the Art Academy in Berlin 1885th He was one of Sweden\'s foremost historical painter.

Source: Art Signature Dictionary

Carl Gustaf Hellqvist studerade vid Konstakademien och i Paris, för von Piloty i München. 1878 slog han igenom med sin målning, Peder Sunnanväders och mäster Knuts skymfliga intåg i Stockholm. Han blev utnämnd till professor på Konstakademien i Berlin 1885. Han var en av våra främsta historiemålare.

Source: Art Signature Dictionary