Carl Peter HALLBERG
1809–1879, Sweden

Also known as: CH

Name Carl Peter HALLBERG
Birth 1809, Sweden
Died 1879, Sweden

Carl Peter Hallberg worked with craft paint, but later turned to easel painting. He has done landscapes and views of both oil and gouache. He worked quickly and had the characteristic look of the wild.

Carl Peter Hallberg arbetade med hantverksmålning, men övergick senare till stafflimåleri. Han har utfört landskapmålningar och vyer i både olja och gouache. Han arbetade snabbt och hade blick för det karakteristiska i naturen.