Carl BRANDT
1852–1930, Sweden

Also known as: CB

Name Carl BRANDT
Birth 1852, Sweden
Died 1930

Carl Brandt began to craft painting apprenticeship. Undertook missions abroad, including USA. In Sweden he painted, very productive, oils, watercolors and pastels of landscapes, many of them were winter motifs.

Source: Art Signature Dictionary

Carl Brandt började som hantverksmålarelärling. Företog resor utomlands bl.a. USA. I Sverige målade han, mycket produktivt, oljor, akvareller och pasteller med landskapsmotiv många av dem var vintermotiv.

Source: Art Signature Dictionary