Carl KYLBERG

1878–1952, Sweden

Also known as: CK

Name Carl, Oscar KYLBERG
Birth 1878, Sweden
Died 1952

Carl Kylberg had a strong sense of color and an expressive means of expression. He seeked in his paintings the visionary symbolic expression and a religious sense and mysticism.

Source: Internet

Carl Kylberg studerade vid Tekniska skolan i Stockholm i 2 år, 1899-1901 elev vid Berlins högskolas arkitekturavdelning, 1901 elev för Wilhelmson på Valand en termin. Resor till bland annat Italien och Frankrike. Efter 1922 bodde han under somrarna till stor del i Danmark.
Kylberg hade en stark färgkänsla och ett expressivt uttryckssätt. Han efterstävade i sina målningar det visionära symboliska uttrycket och en religiös känsla och mystik. Han målade med upplösta konturer, starka och glödande färger i några få toner. Landskap, kristna motiv, himmel-hav-ett skepp, väderkvarnar.
Han var en omstridd man i svenskt konstliv. 1937 ingrep ecklesiastikministern mot Nationalmuseums inköp av målningen \\\"Uppbrottet\\\". Skådespelerskan Tora Teje donerade sedan tavlan till museet.
Carl Kylberg utgav böckerna \\\"ABCD i lantbruk\\\", \\\"Lejonet Leo\\\" och \\\"Kalle, Ulla och Sprätten\\\".
Han intresserade sig för orientalisk filosofi och det förekom att hans fru Ruth läste högt för honom ur filosofiska böcker - medan han målade. Så småningom fördjupade han sig i indisk filosofi.
Utan tvekan ägde han en stor koloristisk begåvning. Efter den första separata utställningen 1926 - skrev Ragnar Josephson i Svenska Dagbladet: \\\"De brinna, dessa färger, så starkt i målarfantasien, att de förtära form och innehåll, förnuft och mening\\\".

Representerad:
Nationalmuseum Stockholm, Moderna Museet Stockholm, Waldemarsudde Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Malmö museum, Statens Museum for Kunst Köpenhamn, Paris m fl.

Source: Internet

Vid Vägens Slut by Carl KYLBERG

Vid Vägens Slut

Price SEK 115,000 (€12,419)
Estimated SEK 80,000–100,000
Park by Carl KYLBERG

Park (Executed in 1916-20)

Price SEK 140,000 (€16,310)
Estimated SEK 125,000–150,000
Soluppgång by Carl KYLBERG

Soluppgång

Price SEK 100,000 (€11,240)
Estimated SEK 60,000–80,000
Sommardag by Carl KYLBERG

Sommardag (Executed 1945)

Price SEK 175,000 (€18,673)
Estimated SEK 200,000–250,000
Gula Träd by Carl KYLBERG

Gula Träd (Executed 1938-39)

Price SEK 60,000 (€6,517)
Estimated SEK 70,000–80,000
Stilleben by Carl KYLBERG

Stilleben

Price SEK 120,000 (€13,033)
Estimated SEK 80,000–100,000
Coucher Du Soleil by Carl KYLBERG

Coucher Du Soleil

Price SEK 335,000 (€36,384)
Estimated SEK 400,000–500,000
Låt Barnen Komma Till Mig by Carl KYLBERG

Låt Barnen Komma Till Mig

Price SEK 20,000 (€2,086)
Estimated SEK 18,000
Kvarn Vid Havet by Carl KYLBERG

Kvarn Vid Havet

Price SEK 42,000 (€4,015)
Estimated SEK 40,000–60,000
På Fältet (oväder) by Carl KYLBERG

På Fältet (oväder)

Price SEK 205,000 (€19,598)
Estimated SEK 150,000–200,000
Studie Till Väntan by Carl KYLBERG

Studie Till Väntan

Price SEK 300,000 (€29,460)
Estimated SEK 175,000–200,000
Evert Taube by Carl KYLBERG

Evert Taube

Price SEK 3,600 (€359)
Estimated SEK 5,000
Studie Till Inför Solnedgång by Carl KYLBERG

Studie Till Inför Solnedgång

Price SEK 360,000 (€33,644)
Estimated SEK 250,000–300,000
Vad Natten Gömmer by Carl KYLBERG

Vad Natten Gömmer

Price SEK 415,000 (€38,785)
Estimated SEK 400,000–500,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy