Carl KYLBERG
1878–1952, Sweden

Also known as: CK

Name Carl, Oscar KYLBERG
Birth 1878, Sweden
Died 1952

Carl Kylberg had a strong sense of color and an expressive means of expression. He seeked in his paintings the visionary symbolic expression and a religious sense and mysticism.

Source: Internet

Carl Kylberg studerade vid Tekniska skolan i Stockholm i 2 år, 1899-1901 elev vid Berlins högskolas arkitekturavdelning, 1901 elev för Wilhelmson på Valand en termin. Resor till bland annat Italien och Frankrike. Efter 1922 bodde han under somrarna till stor del i Danmark.
Kylberg hade en stark färgkänsla och ett expressivt uttryckssätt. Han efterstävade i sina målningar det visionära symboliska uttrycket och en religiös känsla och mystik. Han målade med upplösta konturer, starka och glödande färger i några få toner. Landskap, kristna motiv, himmel-hav-ett skepp, väderkvarnar.
Han var en omstridd man i svenskt konstliv. 1937 ingrep ecklesiastikministern mot Nationalmuseums inköp av målningen \\\"Uppbrottet\\\". Skådespelerskan Tora Teje donerade sedan tavlan till museet.
Carl Kylberg utgav böckerna \\\"ABCD i lantbruk\\\", \\\"Lejonet Leo\\\" och \\\"Kalle, Ulla och Sprätten\\\".
Han intresserade sig för orientalisk filosofi och det förekom att hans fru Ruth läste högt för honom ur filosofiska böcker - medan han målade. Så småningom fördjupade han sig i indisk filosofi.
Utan tvekan ägde han en stor koloristisk begåvning. Efter den första separata utställningen 1926 - skrev Ragnar Josephson i Svenska Dagbladet: \\\"De brinna, dessa färger, så starkt i målarfantasien, att de förtära form och innehåll, förnuft och mening\\\".

Representerad:
Nationalmuseum Stockholm, Moderna Museet Stockholm, Waldemarsudde Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Malmö museum, Statens Museum for Kunst Köpenhamn, Paris m fl.

Source: Internet