Carl MAGNUS
1943, Sweden

Also known as: CM

Name Carl MAGNUS
Birth 1943, Sweden
Lived & Active In Lund, Sweden

Carl Magnus debuterade som 20-åring på Höstsalongen i Halmstad.
Han målade under 60-talet kraftfulla målningar i klara färger men under 70-talet dämpades färgskalan och han intresserade sig för rumsförskjutningar och använde trappan som huvudmotiv. Under 80-talet har han arbetat vidare med andra arkitektoniska motiv och sakrala symboler, ofta i akvarellteknik, som pyramider och obelisker.
Han var gästprofessor på Hochschule der Künste i Berlin 1981, samt huvudlärare i skulptur på Valands Konsthögskola i Göteborg 1985.

Offentlig utsmyckning:
Vattensnäcka i Trädgårdsföreningen, Göteborg, Eskalerad trappa, Volvo, Göteborg, Vattenkatedral på Västra stationstorget, Lund Bon Voyage, Kungstorget, Helsingborg, Råmärke, Slottet, Halmstad.

Representerad:
Moderna Muséet, Nationalmuseum i Stockholm, Nordjyllands Kunstmuseum i Aalborg, samt muséer, i Göteborg, Lund och i Europa.
1991-1996, Professor i måleri på Konstakademin i Stockholm. 1995- 1996, ledamot i Kungliga Akademien för de fria konsterna, Stockholm.
Medlemskap: i konstnärssammanslutningen Grönningen, Köpenhamn 1982. Carlsbergsfonden i Köpenhamn, Hallands konstförening.

Source: Internet