Carl SKÅNBERG
1850–1883, Sweden

Also known as: CS, CSG

Name Carl, Emmerick SKÅNBERG
Birth 1850, Sweden
Died 1883, Sweden

Carl Skånberg studied at the Art Academy in Stockholm and in Paris. He took inspiration from the Barbizon school and Courbet. He can be likened to an early Monet or Sisley. He painted landscapes and coastal motifs from southern Sweden, from Holland and Italy. As a colourist he belongs to Sweden\'s main 1800-century painters.
Represented: National Museum of Stockholm, Gothenburg Art Museum, Prince Eugen Waldemarsudde, Norrköping Museum of Art, Gothenburg Museum of Art.

Source: Art Signature Dictionary

Carl Skånberg studerade vid Konstakademien i Stockholm samt i Paris. Han tog intryck av Barbizonskolan och Courbet. Han kan jämställas med en tidig Sisley eller Monet. Han målade landskap- och kustmotiv från södra Sverige, från Holland och Italien. Som kolorist hör han till våra främsta 1800-talsmålare.

Representerad: National Museum Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde, Norrköpings Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum.

Source: Art Signature Dictionary