Carl WILHELMSON
1866–1928, Sweden

Also known as: WC, CW

Name Carl, Wilhelm WILHELMSON
Birth 1866, Sweden
Died 1928, Sweden

Carl Wilhelmsson,s (1866-1928) depictions of life on the Swedish west coast in the early 1900s constitute a focus point in Swedish ethnographical studies. The synthesised use of the surface is influenced by Paul Gauguin, and Wilhelmsson’s technique of applying of colours in spots give hints of inspiration from the impressionists. In 1912, he was appointed professor at the Royal Academy of Arts in Stockholm in 1925.

Source: Art Signature Dictionary

Målaren Carl Wilhelmson föddes i Fiskebäckskil och fick sin konstnärliga utbildning vid Valand i Göteborg och i Paris. Vid Valand var han själv lärare mellan år 1897 och 1900. Wilhelmson flyttade sedermera till Stockholm och han hade vid 1910-talets mitt en egen målarskola i Stockholm som var mycket välbesökt. År 1925 blev han professor vid Konsthögskolan. Genom sin lärargärning kom Wilhelmson att betyda mycket för några generationer konstnärer.
Wilhelmsons huvudsakliga motiv blev barndomens västkustmiljö, där han inte främst fokuserade landskapet (som Karl Nordström) utan riktade sitt målaröga och sitt intresse mot människorna. Han skildrade företrädesvis fiskarbefolkningens vardag och människorna är präglade av sitt värv och av landskapets förutsättningar. Med sin kärvt realistiska detaljskildring framställde han det enkla och okonstlade hos modellerna. I svensk konsthistoria och i svensk folklivsskildring utgör Wilhelmsons västkustskildringar från 1890-talet och sekelskiftet en centralpunkt. Carl Wilhelmson har även målat ett antal porträtt, på Waldemarsudde finns exempelvis ett porträtt av gruvbolagsdisponenten Hjalmar Lundbohm. Klarhet och fast uppbyggnad är kännetecknande för hans konstnärliga produktion.
I prins Eugens konstsamling är Carl Wilhelmson företrädd med elva verk, som de flesta har införlivats med samlingen i nära anslutning till dess utförande. Prins Eugen har inte valt några av de för Wilhelmson kanske mest typiska verken, men som personligt urval är det en fin kollektion. På Waldemarsudde finns exempelvis den interiör från en fiskarstuga i Fiskebäckskil som målades 1895. Den inköptes av prinsen år 1913, i anslutning till att galleriet på Waldemarsudde byggdes. Målningen Kortspel, ännu en interiörbild, utfördes 1924 och Eugen förvärvade den samma år.

Source: http://www.waldemarsudde.se/manadens_konst_wilhelmsson.html