Christer Von ROSEN

Christer Von ROSEN
1928, Sweden

Also known as: CVR

Name ROSEN
Birth 1928, Sweden

Christer Von Rosen studerade vid Konstfackskolan, Konstakademien, Åke Pernbys målarskola, samt i flera länder i Europa dit han företog studiresor. Han arbetar influerade både av surrealism och expressionism. Hans bilder är berättande och kan innehålla satir.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Gripsholms porträttsamling och Eskilstuna museum.