Egron LUNDGREN
1815–1875, Sweden

Also known as: EL

Name Egron LUNDGREN
Birth 1815, Sweden
Died 1875, Sweden

Egron Lundgren biografi:

Egron Lundgren studerade vid Konstakademien. Företog resor bl.a. till Paris där han studeradehos Léon Cogniet. Vidare till Rom. Under några år var han bosatt i Spanien. därefter blev det England och London. I Paris målade han genretavlor och porträtt, bland dem självporträtt, varav ett är på Konstakademien, ett i Nationalmuseum i Stockholm. I Spanien och Italien målade han ett flertal akvareller med folklivsscener och gatupartier. Akvarellen blev hans förnämsta uttrycksmedel, och han uppnådde häri verkligt mästerskap. I England blev han bildkonstnären på modet och överhopades med beställningar, och från kriget mot hinduerna utförde han c:a 500 teckningar och akvareller: soldat och folktyper, bataljmotiv, bilder från lägerlivet.
Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, vidare i G.K. M., Lunds universitet, Ateneum, Helsingfors.
Källa: Internet
------------
Efter en av sina italienresor åker Lundgren hem via Spanien och tanken är att han endast ska stanna en kortare period för att sedan återvända till Sverige. Men Lundgren förälskar sig i det spanska landskapet och kulturen, och blir kvar i landet från augusti 1849 till maj 1853. Konstnären hade tidigare planer på att bli historiemålare, men med inspiration från sina engelska konstnärskollegor John Phillip och F. Topham börjar han måla vardagliga scener från gator, kyrkor och folksamlingar. I och med detta förlöses konstnärens stil, som tidigare kan uppfattar som försiktig och blygsam. Kring 1863 återvänder Lundgren till Spanien.
Källa: www.uppsalaauktion.se