Einar FORSETH
1892–1988, Sweden

Also known as: FO

Name Einar, Carl Andreas FORSETH
Birth 1892, Sweden
Died 1988

Einar Forseth studied at the School of Arts and Crafts Society, at the Fine Arts in Gothenburg, the Art Academy. He undertook study tours to Paris and southern Europe. He has painted landscapes, done mosaics, wall and glass paintings, in the Stockholm City Hall, churches, concert halls, altarpieces, restaurants, cinemas, air force memorial hall, stamps, etc.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm and the Swedish National Portrait collection at Gripsholm Castle.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Einar Forseth studerade vid Slöjdföreningens Skola, vid Valand i Göteborg, Konstakademien. Han företog studieresor till Paris och södra Europa. Han har målat landskap, utfört mosaiker och väggmålningar i Stockholms stadshus, Tekniska högskolan, Högalidskyrkan, Konserthuset, Karolinska sjukhuset, Eastmaninstitutet i Stockholm, målningar och glasfönster i landsortskyrkor, tak och läktarbröstning, glasmålningar, altartavlor i flera kyrkor, stuckreliefer, i restauranger, biografer, Flygvapnets minneshall, teckning till frimärken etc.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm och Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.