Ellen JOLIN
1854–1939, Sweden

Also known as: EJ

Name Helena, Ellen, Maria JOLIN
Birth 1854, 16/6, Sweden
Died 1939, 25/5, Sweden

Ellen Jolin studerade privat för Fredrik Scholander, Kerstin Cardon och den norske konstnärn Carl Hansen, Tekniska skolan samt Konstakademien. Hon företog resor till Frankrike och Italien. Motiven har mest varit landskap och stadsbilder, ofta i akvarell.
Representerad: på Nationalmuseum och ett flertal landsortsmuséer.