Eric NORSTRÖM

1882–1953, Sweden

Name Eric NORSTRÖM
Birth 1882, Sweden
Died 1953

Eric Norström studied at the Technical School and Art Academy in Stockholm. He has left a considerable number of drawings to comic papers and newspapers. As a watercolor artist, he has worked with landscapes, interiors and still lifes.

Eric Norström studerade vid Tekniska skolan och Konstakademien i Stockholm. Han har lämnat ett betydande antal teckningar till skämttidningar och dagspressen. Som akvarellist har han arbetat med landskap, interiörer och stilleben. Han medverkade mycket aktivt inom olika konstnärssammanslutningar.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm och på Prins Eugens Waldemarsudde.

Motiv Från Stockholm by Eric NORSTRÖM

Motiv Från Stockholm

Price SEK 1,400 (€149)
Estimated SEK 1,200
Thulehuset I Stockholm, Kungsträdgårdsgatan 14 by Eric NORSTRÖM

Thulehuset I Stockholm, Kungsträdgårdsgatan 14

Price SEK 1,800 (€191)
Estimated SEK 1,500

Stockholms Stadshus (1942)

Price SEK 200 (€20)
Estimated SEK 600
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy