By using our service you accept the use of cookies.

Eric NORSTRÖM

1882–1953, Sweden

Name Eric NORSTRÖM
Birth 1882, Sweden
Died 1953

Eric Norström studied at the Technical School and Art Academy in Stockholm. He has left a considerable number of drawings to comic papers and newspapers. As a watercolor artist, he has worked with landscapes, interiors and still lifes.

Eric Norström studerade vid Tekniska skolan och Konstakademien i Stockholm. Han har lämnat ett betydande antal teckningar till skämttidningar och dagspressen. Som akvarellist har han arbetat med landskap, interiörer och stilleben. Han medverkade mycket aktivt inom olika konstnärssammanslutningar.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm och på Prins Eugens Waldemarsudde.

Motiv Från Stockholm by Eric NORSTRÖM

Motiv Från Stockholm

Price SEK 1,400 (€149)
Estimated SEK 1,200
Thulehuset I Stockholm, Kungsträdgårdsgatan 14 by Eric NORSTRÖM

Thulehuset I Stockholm, Kungsträdgårdsgatan 14

Price SEK 1,800 (€191)
Estimated SEK 1,500

Stockholms Stadshus (1942)

Price SEK 200 (€20)
Estimated SEK 600