Eric RHÖNNSTAD
1909–1980, Sweden

Also known as: Andersson

Name Eric, Olof RHÖNNSTAD
Birth 1909, Sweden
Died 1980

Eric Rhönnstad studied with Gustav Fjæstad 1931-1932, and made several trips to Norway. He painted landscapes and portraits in a style close to G. Fjaestads. He debuted in 1933 in Arvika exhibition and then had several solo exhibitions.

Eric Rhönnstad (Andersson) studerade för Gustaf Fjaestad 1931-1932, samt gjorde flera studieresor till Norge. Han målade landskap och porträtt i en stil nära G. Fjaestads. Han debuterade 1933 vid Arvikautställningen och hade därefter ett flertal separatutställningar.