Ernfried WAHLQUIST
1814–1895, Sweden

Also known as: EW, Wahlqvist

Name Carl Johan, Ehrenfrid, WAHLQUIST
Birth 1814, Sweden
Died 1895, Sweden

Ehrenfrid Wahlquist studied in Düsseldorf and Copenhagen. He has painted landscapes, often with the moon, firelight, or fog. The motives are often taken from Djurgarden in Stockholm.
Represented: Malmö Museum, Art Museum of Gothenburg, Helsingborg, Landskrona Linköping and museums.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Carl Johan Ehrenfrid Wahlquist studerade i Düsseldorf och Köpenhamn. Han har målat landskap, ofta med måne, eldsken eller dimma. Motiven är ofta hämtade från Djurgården i Stockholm.

Representerad:
Malmö Museum, Göteborgs Konstmuseum, Helsingborgs, Landskrona och Linköpings muséer.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.