Ernst JOSEPHSON
1851–1906, Sweden

Also known as: EJN, EJ

Name Ernst, Abraham JOSEPHSON
Birth 1851, Sweden
Died 1906

Ernst Josephson studied at the Art Academy in Stockholm. He undertook trips to Norway, France, Holland, Italy and Spain. At the Academy he devoted himself to history painting he was influenced by Rembrandt\'s painting but also by Manet. He painted numerous portraits and figurative motifs. He organized and led opponents movement 1885th He gathered the names of Düsseldorf and Gothenburg and the letter was submitted to the Art Academy in Stockholm on 27 March. He leaves Paris and settles at Allan Osterlind in Gargilesse and painting landscapes and genre subjects. In 1887 he goes out Artists Association and resettling destitute on the island of Il Bréhat. During the winter he paints his last paintings before his severe illness. In 1889 he began again to paint in a studio as Carl Larsson and Richard Bergh subordinate to him. He participated in the World Exhibition in Paris with seven paintings, and was rewarded with a silver medal, 1889th 1891 he moved to the sisters Sjoberg and stay there until his death. Represented: Thiel gallery. Oslo National Gallery. HMK, Athemeum Helsinki, Malmo Museum.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Ernst Josephson studerade vid Konstakademien i Stockholm. Han företog resor till Norge, Frankrike, Holland, Italien och Spanien. Vid akademien ägnade han sig åt historiemåleri han påverkats av Rembrandts måleri men också av Manet. Han målade ett stort antal porträtt och figurmotiv. Han organiserade och ledde opponentrörelsen 1885. Han samlade namn i Düsseldorf och Göteborg och skrivelsen överlämnades till Konstakademien i Stockholm den 27 mars. Han lämnar Paris och bosätter sig hos Allan Österlind i Gargilesse och målar landskap och genremotiv.
1887 går han ur Konstnärsförbundet och bosätter sig utfattig på ön Il de Bréhat. Under vintern målar han sina sista tavlor före sitt svåra insjuknande.
1889 börjar han på nytt att måla i en ateljé som Carl Larsson och Richard Bergh ordnat till honom. Han deltog i Världsutställningen i Paris med 7 målningar och blev belönad med en silvermedalj, 1889. 1891 flyttar han till systrarna Sjöberg och stannar där till sin död.

Representerad:
Thielska galleriet. Oslo Nationalgalleri. H.M.K., Athemeum Helsingfors, Malmö Museum.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.