Ernst NORLIND
1877–1952, Sweden

Also known as: EN

Name Ernst, Ludvig NORLIND
Birth 1877, Sweden
Died 1952, Sweden

Ernst Norlind studied in Dachau and Paris. He has painted figurative compositions also naked, decorative interpretation of landscapes, birds and still lifes. Has also signed a similar motive. He has also done graphics and etchings. Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Malmö Museum, Prince Eugen Waldemarsudde, and on Bjärsjö Ladugård.

Ernst Norlind studerade i Dachau och Paris. Han har målat figurkompositioner även naket, dekorativt tolkade landskap, samt fågelmotiv, särskilt storkar, dessutom stilleben. Har också i kol tecknat liknande motiv, framför allt med fåglar, samt har i litografi och etsning gjort fina blad. Han har även i ädla metaller arbetat fram mindre prydnadsföremål.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Prins Eugens Waldemarsudde, samt på Bjärsjö Lagård.