Esther KJERNER
1873–1952, Sweden

Also known as: EK

Name Esther, Emilia Léonine KJERNER
Birth 1873, Sweden
Died 1952, Sweden

Esther Kjerner studied at the Art Academy, as well as in Paris and Rome. She has painted landscapes, still lifes and flowers.
Represented: National Museum in Stockholm, Malmo Museum, Prince Eugen Waldemarsudde, Östersund, Norrköping, Kalmar and Eskilstuna Museum.

Source: Internet

Esther Kjerner studerade vid Konstakademien, samt i Paris och Rom. Hon har målat landskap, stilleben och blommor.
Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum, Prins Eugens Waldemarsudde, Östersunds, Norrköpings, Kalmar och Eskiltunas museum.
Källa: Internet
--------------
Esther Kjerner var en svensk bildkonstnär född i Stockholm. Kjerner studerade vid Konstakademien i Stockholm samt i Paris och Rom. Redan då fann hon sin konstnärliga orientering men det skulle dröja länge innan hennes konstnärskap uppmärksammades och då skedde det på en utställning hos konsthandlaren Gösta Stenman i Stockholm. Parklandskap samt stilleben med blommor och frukter i dämpade färger visades.
Representerad på Nationalmuseum och Waldemarsudde i Stockholm samt på museer i landsorten.
Källa: www.bukowskis.com