Evald KALLSTENIUS
1898–1957, Sweden

Also known as: EKS, EVK

Name Evald, Knut Baltzar KALLSTENIUS
Birth 1898, 7/3, Sweden
Died 1957

Ewald Kallstenius studied at the \"Althins\" school of painting, and at the Art Academy in Sweden. He undertook missions to France and Italy. He has painted motifs of the coast and sea from the area of Västervik and Gothenburg in Sweden. He was the son of artists Gerda and Godfrey Kallstenius.

Source: Internet

Evald Kallstenius studerade vid Althins målarskola, samt på Konstakademien. Företog resor till Frankrike och Italien. Han har målat kustlandskap från trakten av Västervik och Göteborg, samt sjömotiv.
Han var son till Gerda och Gottfrid Kallstenius.

Source: Internet