Evert LUNDQUIST
1904–1994, Sweden

Also known as: EL

Name Evert, Ernst Erland Olof LUNDQUIST
Birth 1904, Sweden
Died 1994

Evert Lundquist attended the Art Academy in Stockholm. 1942 moves to the artist Olle Nyman\'s farm in Saltsjöbaden. 1953 move to new studio in the Drottningholm Palace. 1944 artistic breakthrough with the exhibition at the Academy. 1960-67 professor at the Art Academy.

Evert Lundquist studerade vid Konstakademien i Stockholm. 1942 flyttar till konstnären Olle Nymans gård i Saltsjöbaden. 1953 flytt till ny ateljé i Drottningholms slottspark. 1944 konstnärligt genombrott med utställning på Konstakademin. 1960-67 professor vid Konsthögskolan.