Ewald DAHLSKOG
1894–1950, Sweden

Also known as: ED

Name Ewald, Albin Filip DAHLSKOG
Birth 1894, Sweden
Died 1950, Sweden

Ewald Dahlskog studied at the Art Academy. He has served as a monumental painter. He also works with marquetry. Parallel to this, he designed the models for glass and ceramics to Kosta and Boberg fajansfabrik.
Represented: Moderna Museet in Stockholm, the National Museum in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Malmö Museum, Gävle, Västerås, Norrköping and museums in New York.

Ewald Dahlskog studerat vid Konstakademien. Han har verkat som monumentalmålare. Han arbeten även med intarsia. Jämsides med detta har han ritat modeller för glas och keramik till Kosta och Bobergs fajansfabrik.

Offentlig utsmyckning:
Plafonder i Stockholms
Stadshus och Konserthus. Dekorationer i Tändstickspalatset i Stockholm, i Göteborgs Konserthus, i bankbyggnader och biografer.

Representerad:
Moderna Museet i Stockholm, Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Gävle, Västerås och Norrköpings muséer och i New York.