Ferdinand FAGERLIN
1825–1907, Sweden/Germany

Also known as: FF, FFN, FN

Name Ferdinand, Julius FAGERLIN
Birth 1825, Sweden
Died 1907, Germany

Ferdinand Fagerlin studerade vid Konstakademien i Stockholm. Han var en av de genremålare som tidigt reste söderut fanns stockholmaren Ferdinand Fagerlin. 1853 anträdde han resan till Düsseldorf, en stad som skulle bli hans hemort resten av livet. Han motivkrets blev efterhand alltmer holländsk. Från början av 1860-talet blev Nordsjökusten målet för hans sommarresor, där han utförde berättande målningar, skisser och utkast, med fiskarbefolkningen i centrum. Det var i första hand, som Flicka framför spegeln visar, interiörerna som intresserade målaren. Han framstår här som den omutlige realisten som med skarp blick ägnar lika stor uppmärksamhet åt både personer och föremål. Målningarna blir som historiska anekdoter som berättar om befolkningens liv och leverne, dess hus, interiörer och möbler, husgeråd och verktyg, textilier och dräkter, till vardag såväl som till högtid.
Det är denna bildvärld som Fagerlin för in i svensk målarkonst. Ty trots att han hade bosatt sig i Tyskland och var gift med en tysk flicka, betraktade han sig alltid som svensk och följde noga hemlandets konstutveckling. Han deltog bland annat i Opponenternas protest mot Akademien 1885.
Sitt verkliga genombrott fick Ferdinand Fagerlin vid en internationell utställning i Dublin 1865. Därefter sparade de svenska kritikerna inte heller på berömmet. 1891 skrev Olof Granberg följande, som kan ses som en sammanfattning av Ferdinand Fagerlins målargärning: \"Hans verk äro inga likgiltiga, innehållslösa studier, utan ha egenskaper som måste tilltala alla genom det själfulla i framställningen och den överlägsna karaktäristiken, för att ej tala om det fulländade tekniska utförandet. Varje verk är ett intressant, genialiskt skildrat kapitel av det mänskliga livet med dess skuggor och dagrar, präglat av psykologisk skärpa och skildrat med oöverträffat mästerskap.\"

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

Flodlandskap Vid Solnedgång by Ferdinand FAGERLIN

Flodlandskap Vid Solnedgång (-52)

Price SEK 4,800 (€518)
Estimated SEK 6,000–8,000
Den Förhånade Ungkarlen by Ferdinand FAGERLIN

Den Förhånade Ungkarlen

Price SEK 19,600 (€2,205) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 20,000–25,000
Huslig Andakt by Ferdinand FAGERLIN

Huslig Andakt (-88)

Price SEK 34,300 (€3,858) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 40,000–50,000
Interiör Med Fiskare by Ferdinand FAGERLIN

Interiör Med Fiskare

Price SEK 3,400 (€384)
Estimated SEK 6,000
Herrporträtt by Ferdinand FAGERLIN

Herrporträtt

Price SEK 6,400 (€716)
Estimated SEK 1,500
överraskad by Ferdinand FAGERLIN

överraskad

Price SEK 40,000 (€4,320)
Estimated SEK 50,000–60,000
Motiv Från Egmont by Ferdinand FAGERLIN

Motiv Från Egmont (-79)

Price SEK 2,500 (€279)
Estimated SEK 3,000
Flicka Framför Spegeln by Ferdinand FAGERLIN

Flicka Framför Spegeln (1871)

Price SEK 27,000 (€2,581)
Estimated SEK 25,000–30,000
Interiör Med Eldstad by Ferdinand FAGERLIN

Interiör Med Eldstad

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 12,000
Flicka Framför Spegeln - Interiör by Ferdinand FAGERLIN

Flicka Framför Spegeln - Interiör (1871)

Price SEK 44,000 (€4,148)
Estimated SEK 30,000–40,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy