Ferdinand FAGERLIN
1825–1907, Sweden/Germany

Also known as: FF, FFN, FN

Name Ferdinand, Julius FAGERLIN
Birth 1825, Sweden
Died 1907, Germany

Ferdinand Fagerlin studerade vid Konstakademien i Stockholm. Han var en av de genremålare som tidigt reste söderut fanns stockholmaren Ferdinand Fagerlin. 1853 anträdde han resan till Düsseldorf, en stad som skulle bli hans hemort resten av livet. Han motivkrets blev efterhand alltmer holländsk. Från början av 1860-talet blev Nordsjökusten målet för hans sommarresor, där han utförde berättande målningar, skisser och utkast, med fiskarbefolkningen i centrum. Det var i första hand, som Flicka framför spegeln visar, interiörerna som intresserade målaren. Han framstår här som den omutlige realisten som med skarp blick ägnar lika stor uppmärksamhet åt både personer och föremål. Målningarna blir som historiska anekdoter som berättar om befolkningens liv och leverne, dess hus, interiörer och möbler, husgeråd och verktyg, textilier och dräkter, till vardag såväl som till högtid.
Det är denna bildvärld som Fagerlin för in i svensk målarkonst. Ty trots att han hade bosatt sig i Tyskland och var gift med en tysk flicka, betraktade han sig alltid som svensk och följde noga hemlandets konstutveckling. Han deltog bland annat i Opponenternas protest mot Akademien 1885.
Sitt verkliga genombrott fick Ferdinand Fagerlin vid en internationell utställning i Dublin 1865. Därefter sparade de svenska kritikerna inte heller på berömmet. 1891 skrev Olof Granberg följande, som kan ses som en sammanfattning av Ferdinand Fagerlins målargärning: \"Hans verk äro inga likgiltiga, innehållslösa studier, utan ha egenskaper som måste tilltala alla genom det själfulla i framställningen och den överlägsna karaktäristiken, för att ej tala om det fulländade tekniska utförandet. Varje verk är ett intressant, genialiskt skildrat kapitel av det mänskliga livet med dess skuggor och dagrar, präglat av psykologisk skärpa och skildrat med oöverträffat mästerskap.\"

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden