Ferdinand HERNLUND
1837–1902, Sweden

Also known as: FH

Name Carl, Ferdinand, HERNLUND
Birth 1837, Sweden
Died 1902, Sweden

Ferdinand Hernlund studied in Germany and France. He painted landscapes with motifs from Östergötland, Småland, Öland, Kalmar, Kolmården and building construction, as Kalmar Castle, Borgholm Castle, and the Royal Palace in Stockholm.
Represented: Göteborg Museum of Art.

Ferdinand Hernlund studerade i Tyskland och Frankrike. Han målade landskap med motiv från Östergötland, Småland, Öland, Kolmården och Kalmartrakten, samt byggnationer, som Kalmar slott, Borgholms slott på Öland och Kungliga slottet i Stockholm.

Representerad:
Göteborgs Konstmuseum.