Folke RICKLUND
1900–1986, Sweden

Name Folke RICKLUND
Birth 1900, Sweden
Died 1986

Folke Ricklund studied at the Higher School of Art and Design in Stockholm, and in Italy. He has painted figurative compositions and animal paintings, as well as mountain and forest motifs from northern Sweden. He counts as one of the great nature painters. Folkes fascination for the mountains brought him to the Sami people and their culture. He was fascinated by the austere, windswept mountain landscape. -His paintings are impressive, well maintained pastost mountain and forest motifs.

Folke Ricklund studerade vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm, samt i Italien. Han har målar figurkompositioner och djurtavlor, samt fjäll och skogsmotiv från norra Sverige. Han räknas som en av de stora lapplandsmålarna. Han föddes i Anundsjö i Ångermanland år 1900 i ett naturälskande hem. Folkes fascination för fjällvärlden förde honom till Samerna. Han fascinerades av det kärva, vindpinade fjällandskapet. –Hans måleri är imponerande, gärna pastost hållna fjäll- och skogsmotiv med en offta gråstämd kolorit.

Representerad:
Moderna Museet, Gävle och Umeå museum m.fl.