Frans Wilhelm ODELMARK
1849–1937, Sweden

Also known as: FWO

Name Frans Wilhelm ODELMARK
Birth 1849, Sweden
Died 1937, Sweden

Frans Wilhelm Odelmark studerade vid Konstakademien i Düsseldorf och i München, samt under resor i södern. Han målade vanligen arkitekturmotiv, särskilt gårdsinteriörer eller partier från kyrkor, t.ex. Interiör av S:t Lorenskyrkan i Nürnberg (Nationalmuseum, Stockholm), salar med haremskvinnor, trånga gränder med kläder på tork etc. Odelmakrs rika produktion omfattar främst akvarell och olja. Odelmark har själv levt som munk i Assisi.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Interiör av S:t Lorenzkykan i Nürnberg, Malmö Museum, Uppsala Universitetsbibliotek, Stockholms Stadshus och Nordiska Muséet.

Source: Internet