Fritiof SCHÜLDT
1891–1978, Sweden

Name Primus, Fritiof, Johannes SCHÜLDT
Birth 1891, Sweden
Died 1978, Sweden

Fritiof Schüldt studied at the Art Academy. He undertook trips to Italy and France. He has painted portraits and figure compositions, nude, interiors, landscapes from France and Italy, and still lifes. Coloring is consistently fine tuned. He became a sought-portrait painter.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm, Gothenburg Art Museum, Linkoping, Malmo Museum, National Museum in Oslo.

Source: Art Signature Dictionary

Fritiof Schüldt studerade vid Konstakademien. Han företog resor till Italien och Frankrike. Han har målat porträtt och figurkompositioner, naket, interiörer, landskap från Frankrike och Italien, samt stilleben. Koloriten är genomgående fint stämd. Han blev en anlitad porträttmålare. Han var tidigt medlem i Smedsuddskolonin och i Färg och Form. Lärare och professor vid Konsthögskolan i Stockholm.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Linköping, Malmö Museum, Nationalmuséet i Oslo.

Source: Art Signature Dictionary