Frits THAULOW

Frits THAULOW
1847–1906, Norway

Also known as: FT, Fritz Thaulow

Name Frits THAULOW
Birth 1847, Norway
Died 1906, Norway

Frits (Fritz) Thaulow originally wanted to become a marine painter, he studied at the art academy in Copenhagen (1870–73) as well as with the Danish marine specialist C. F. Sorensen. He then went to Paris, where he spent much of the period 1875–9. His marine oil paintings and coastal paintings, some of which were accepted at the Paris Salon, were only moderately successful, but he acquired a fair knowledge of contemporary French Realist art and felt that Norwegian artists should learn from it.

Frits (Fritz) Thaulow, Norsk maler. Etter farmasøyteksamen 1870 var han 1870–72 elev ved Kunstakademiet i København under Carl Frederik Sørensen, og 1873–75 av Hans Gude i Karlsruhe. De følgende år oppholdt han seg for det meste i Paris og mottok her avgjørende inntrykk av de franske friluftsmalere og impresjonistene. Han malte i denne perioden vesentlig marinemalerier og strandlandskaper fra Jæren og kysten av Den engelske kanal.

I 1880 vendte han hjem som overbevist naturalist og ble snart, sammen med Christian Krohg og Erik Werenskiold, en av lederne i de unge kunstneres kamp for et rikere og romsligere norsk kunstmiljø. Han fikk i stand den første høstutstillingen 1882, angrep Kunstforeningen, ledet 1883–84 det såkalte friluftsakademiet på Modum og hjalp flere ganger unge kunstnere, bl.a. Edvard Munch, med reiseunderstøttelse. I disse årene malte han gjerne bybilder og landskaper fra Oslos omegn (Stortingsplass, 1881, Oslo bymuseum) med ofte demonstrativt hverdagslige motiver og nitid stoffgjengivelse, ofte snølandskaper med fint studerte lys- og fargevirkninger.

Særlig når han høyt i en del Kragerø-bilder fra 1881–82, hvorav to i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo og ett i Göteborgs Konstmuseum. Mot slutten av 1880-årene kom også Vestlandet og høyfjellet inn i hans motivkrets. I 1892 slo han seg ned i Frankrike og fant en ny spesialitet i skildringen av de idylliske nordfranske småbyer. Også fra Italia (Venezia, Verona) og Spania hentet han motiver, og han besøkte 1898 USA. Ellers bodde han 1893–94 i Montreuil, derpå i Dieppe og fra 1898 i Paris, der han ble en kjent skikkelse og vant internasjonalt ry, særlig med sine elvebilder i olje og pastell. Han utførte også fargeraderinger. Representert i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet med 38 malerier og skisser, bl.a. Haugfossen (1883), det impresjonistiske Ved Madeleine-kirken, Paris (1897) og Midnatt, Amiens (ca. 1897). Thaulow døde i Nederland. 1908 utkom artikkelsamlingen I kamp og i fest.

Source: http://snl.no/Frits_Thaulow