Göran BRUNIUS
1911–2006, Sweden

Also known as: GB

Name Per, Göran, Gomer BRUNIUS
Birth 1911, Sweden
Died 2006

Göran Brunius studerade vid Konstakademien i Stockholm, Maison Watteau i Paris och i Madrid.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm och Institut Tessin i Paris.