Göran FOLCKER
1920–2000, Sweden

Also known as: GF

Name Göran, Emil FOLCKER
Birth 1920, Sweden
Died 2000, Sweden

Göran Emil Folcker was the nephew of Carl Milles. Lived in adolescence in Millesgården. Studied at Art Academy in Stockholm. At first, realistic landscape painting, later, more stylized and storytelling style.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet, Stockholm, Museum of Sketches in Lund.

Göran Emil Folcker var systerson till Carl Milles. Bodde i ungdomsåren i Millesgården. Studerade på Konsthögskolan i Stockholm. Till en början realistiskt landskapsmåleri, senare mer stiliserad och berättande stil.

Utställningar:
Sverige, New York, Rom och New Delhi samt vandringsutställningar i Europa.

Offentlig utsmyckning:
\"Ljus rymd\", mosaik i Långbro Sjukhus, \"Lustgården\" bonad för Vattenfall i Råcksta.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm och Moderna Muséet i Stockholm, Skissernas museum i Lund.